En gåtur i skoven er mere end bare en tur i det grønne – det er faktisk rigtigt godt for os både kropsligt og mentalt.

Vi bliver i bedre humør

Ud over at vi får rørt os, får motion og frisk luft, viser studier, at bekymringer og ængstelse mindskes betydeligt efter en tur i naturen. Når vi går så mindskes blodtilførslen til den del af hjernen, som er aktiv, når vi er triste, bekymrer os eller er deprimerede.


Foto by Joel Kramer

 

Vi bliver mere kreative

Som jeg tidligere har skrevet om, så stimuleres vores kreativitet, når vi færdes i naturen. Når vi opholder os i naturen, vækkes vores nysgerrighed og idérigdom, og vi bliver mere fleksible i vores tankemønstre. Det er afgørende for, at vi kan se vores opgaver, projekter, forhindringer etc. på nye måder og dermed skabe nye idéer og løsninger.

Forskningen om naturens indvirkning på mennesker viser, at når vi er i naturen, slapper vores mentale system af, og vi kan opleve en øget ro i kroppen og mindskelse af stress. Vi ser tingene klarere og oplever måske, at den tilstand leder til løsningen af et problem, som man stod over for.

Efter en tur i skoven, på marken eller langs vandet vil vi ofte opleve, at vi er bedre til at koncentrere os, analysere og tænke logisk – alt sammen noget, der kan hjælpe os fx. i det videre arbejde med udvikling af idéer og løsninger, noget vi måske gør sammen med andre mennesker.

17326293536_a936b4976a_o

Foto by JR P

 

Vi bliver kvikkere og bedre til at huske

Som jeg har skrevet om i en tidligere blogpost, så er det ikke kun kroppen vi motionerer, når vi går tur i naturen – det er også vores hjerne. Vi får skærpet vores kognitive evner og vores arbejdshukommelse øges. Dvs. vi bliver bedre i stand til at udføre kompliceres opgaver – en evne som vi bruger hele tiden fx i skolen (hvor studier har vist, at elever der færdes regelmæssigt i naturen får bedre karakterer), på arbejdet og for at løse hverdagens forskellige udfordringer.

Ældre med demens kan også have megen glæde af at færdes i naturen, fordi evnen til at lagre information forbedres og  hukommelsestab mindskes.

IMG_4657
Foto by Trine Plambech

 

Stress mindskes

Forskning af bl.a. Ulrika K. Stigsdotter, der er lektor og landskabsarkitekt ved Københavns Universitet viser, at naturen kan være med til at mindske stres – og være til stor hjælp for mennesker, er er gået ned med stress. Naturens lyde, dufte og forskellige udtryk er med til at stimulere og vække de stressramtes sanser. I tearpihaven Nacadia i Hørsholm benytter man netop naturterapi til at hjælpe de stressramte. Udgangspunktet for naturterapien er, at trygge naturområder bringer mennesker i en behagelig og afslappet tilstand.

Mennesket har to typer af opmærksomhed: En styret og en spontan. Når vi færdes i urbane omgivelser benytter vi den styrede opmærksomhed fx på arbejdspladsen, i trafikken og i sociale relationer – vi bruger den når vi løser en opgave, fokuserer og koncentrerer os. Men fordi vi modtager så mange informationer i byen, må nogle filtreres fra, og det er mentalt trættende. En konstant overstimulering af den styrede opmærksomhed vil føre til fysisk og psykisk udmattelse.

Når vi færdes i naturen skifter vi over til den spontane opmærksomhed. Her kan vi slappe af og opleve ting ubemærket. Det giver mentalt overskud og mindsker stress. Når vi er i naturen kan vi desuden genoplade vores evne til styret opmærksomhed, så vi efter en tur i skoven igen vil kunne koncentrere os i den urbane stimuli og om dagligdagens udfordringer.

7581890270_ec118327e7_o
Foto: Stefan Leijon

 

Børn med ADHD får det bedre

4480803755_4b69caf0c6_o
Foto by: Lina Hayes

Kilde:
What Hiking Does To The Brain Is Pretty Amazing

A Nature Walk is a Great Prescription for you Brain

Written by Trine Plambech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *