Frb-Alle__

Vi bliver flere og flere mennesker i byerne. 86 % af os danskerne bor i byen. København er for eksempel vokset med 45.000 indbyggere de seneste fem år – det samme som en provinsby på størrelse med Helsingør.

Så det er helt afgørende, at vi gør hvad vi kan, for at skabe byer, som er gode at leve, bo og arbejde i. Byer, der fremmer trivsel og støtter os i det liv, vi lever. Og samtidg er det vigtigt, at byerne er rustet til at imødekomme de klimaforandringer, vi oplever fx i form af skybrud og oversvømmelser.

Og her spiller træerne og anden bynatur en vigtig rolle:

Ud over at træer er smukke at se på og en dejlig måde at følge årstidernes skiften, er der mange andre fordele ved at have træer og anden grøn bevoksning i byen:

 • Træer kan øge vores velvære og kreativitet
  Træer kan være med til at mindske stress. Vi kan godt lide at opholde os i grønne områder og folk er mere tilbøjelige til at gå og løbe sig en tur i områder med træer og andet grønt.
  Naturen i byen kan også være med til at fremme vores kreativitet.
 • Træer kan fremme biodiversiteten i byen
  Træer skaber hjem for insekter, fugle og andre dyr.
 • Træer producerer ilt, renser luften, køler og skaber læ
  Træer producerer ilt. Træer skaber læ om vinteren og skygge om sommeren. Træerne er med til at rense luften fordi de optager CO2 og filtrer luften for støv og andre forurenende partikler.
 • Træer kan medvirke til at reducere oversvømmelser
  Træerne kan medvirke til at opsuge og forsinke regnvand og når det regner rigtigt meget, kan træerne derved være med til at mindske den mængde vand, der løber i kloakkerne og derved minimere risikoen for oversvømmelser.
 • Træer kan mindske støjen fra biler
  Bilisterne vil ofte sænke farten i områder med træer og samtidig tager træernes blade af for en del af støjen.
 • Træer kan mindske hærværk og kriminalitet
  Da træer og anden grønt tiltrækker mennesker til området, vil der være flere ’øjne på gaden’ som kan medvirke til at kriminaliteten falder. Træerne medvirker til at skabe en rarere stemning i byen, hvilket også gør, at vi føler os mere trygge.
 • Træer øger ejendomsværdierne og vores lyst til at shoppe
  Træer gør byen mere attraktiv. Ejendomspriserne vil typisk stige i områder med mange træer og grøn beplantning. Studier har også vist, at hvis der er træer i en butiksgade, øges vores lyst til at handle i butikkerne.
Den-Groenne-Sti_

 

Hvis du vil læse mere: Friends of the Urban Forest

Billeder fra www.frederiksberg.dk

 

Written by Trine Plambech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *